Parole utili per viaggiare

Persiano                Italiano                     Trasliterazione           
  Benvenuto khosh amadin
  Salve salam
  Buongiorno sob bekheyr
  Buonasera shab bekheyr
  Arrivederci khoda hafez
  Come sta? haletun chetor-e
  Bene, lei? khubam n shoma chetoin
  Si bale
  No na
  Per favore lotfan
  Grazie merci
  Molte grazie kheli mamnum
  Prego khahesh mikonam
  Scusi bebakshid
  Mi chiamo ... esmam ... e
  Dove si trova.... ? ...koja st?
  A sinistra samt e chap
  A destra samt e rast
  Qui inja
  unja
  Lontano dur az
  Vicino nazdik be
  Non capisco na mifahman
  Nome Esm
  Nazionalità melliyyat
  Passaporto gozarname
  Che ora è? sa'at chand e?
  Quanto costa? che ghadr?